PHP Switch Case

PHPde Switch-Case yapısı, belirli bir değişkenin değerine göre farklı işlemler yapmak için kullanılan bir yapıdır. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği değere göre farklı bir mesaj yazdırılmaktadır.

<?php

$input = option3;

 

switch($input) {

    case option1:

        echo You selected option 1.;

        break;

    case option2:

        echo You selected option 2.;

        break;

    case option3:

        echo You selected option 3.;

        break;

    default:

        echo Invalid input.;

}

Bu örnekte, $input değişkeni option3 olarak tanımlanmıştır. Switch yapısı içinde, $input değişkeninin değerine göre farklı bir case oluşturulmuştur. Eğer $input değişkeni option1 ise, You selected option 1. mesajı yazdırılacaktır. Eğer $input değişkeni option2 ise, You selected option 2. mesajı yazdırılacaktır. Eğer $input değişkeni option3 ise, You selected option 3. mesajı yazdırılacaktır. Eğer $input değişkeni hiçbir casein değeriyle eşleşmezse, Invalid input. mesajı yazdırılacaktır.

Ayrıca, her case içinde break komutu kullanılmıştır. Bu komut, eğer bir case işlemi gerçekleştiyse, diğer case işlemlerini yapmamasını sağlar. Bu önemlidir çünkü eğer bir case işlemi gerçekleştiyse, diğer case işlemlerini de yapmasını istemeyebilirsiniz.

Switch-Case yapısı, if-else yapısına benzer şekilde kullanılabilir ancak daha okunaklı ve kolay anlaşılır bir yapıdır. Özellikle birden fazla case için kullanılması tavsiye edilir.

Ayrıca, Switch-Case yapısının varsayılan bir değerine sahip olmasını sağlamak için default case kullanabilirsiniz. default case, eğer hiçbir case eşleşmezse gerçekleşecek işlemleri tanımlar. Örnekteki default case, eğer $input değişkeni hiçbir casein değeriyle eşleşmezse Invalid input. mesajını yazdırmaktadır.

Switch-Case yapısı, sadece string ve integer değerlerle çalışmaz. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir nesnenin türüne göre farklı işlemler yapılmaktadır.

<?php

class MyClass {

    public $type;

    public function __construct($type) {

        $this->type = $type;

    }

}

$obj = new MyClass(type2);

 

switch(get_class($obj)) {

    case MyClass:

        switch($obj->type) {

            case type1:

                echo Object is of type 1.;

                break;

            case type2:

                echo Object is of type 2.;

                break;

            default:

                echo Invalid type.;

        }

        break;

    default:

        echo Invalid object.;

}

Bu örnekte, ilk olarak nesnenin türüne göre bir case oluşturulmuştur. Eğer nesne MyClass türünde ise, içerideki switch yapısına geçilir ve nesnenin type özelliğine göre farklı işlemler yapılır. Eğer nesne MyClass türünde değilse, Invalid object. mesajı yazdırılır.

Switch-Case yapısı, belirli değişkenlerin değerlerine göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. Özellikle birden fazla case için kullanımı tavsiye edilir çünkü okunaklı ve anlaşılır bir yapıdadır. Ayrıca, varsayılan bir değere sahip olmasını sağlamak için default case kullanabilirsiniz.

Toplam Görüntülenme Sayısı : 225

Yazar : Can Hepoğlu

Document